Metodik prevence

Mgr. Jana Březinová

Telefon: 581 675 420

E-mail: jana.brezinova@zsmaje.cz

Konzultace:

pondělí 13:00 – 14:00, případně po domluvě

Chceš se s někým poradit?

Napiš na tuto adresu a ráda ti pomůžu nebo poradím!

prevence@zsmaje.cz

Vše je důvěrné a vše co napíšeš zůstane mezi námi!


školní psycholog:
Darina Mórocz
tel.č.: 736 770 603

Preventivní program školy

Školní preventivní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2020 – 2025


Odkazy pro rodiče dle témat:

Poruchy příjmu potravy:

www.idealni.cz

www.anabell.cz

Kyberšikana:

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

www.protisikane.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.e-bezpeci.cz

www.napisnam.cz –poradenská linka

Šikana:

www.linkabezpeci.cz

www.internetporadna.cz

www.protisikane.cz

Kouření:

www.nekuratka.cz

www.tipni-to.cz

 

Drogy:

www.odrogach.cz

www.sananim.cz

www.drogy-info.cz

www.podaneruce.cz

www.prevcentrum.cz

www.drogy.net

www.prevence-info.cz

www.alkoholik.cz

www.alkoholmetr.cz

www.promilesms.cz

Sexting:
Alkohol

 

 

Duševní zdraví dětí:

TikTok – rodičovský průvodce

 

Share Button