Omezení provozu celé školy od 14. 10. – 1. 11. 2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Povinná distanční výuka bude probíhat podle pokynů třídních učitelů a vyučujících.

Provoz školní jídelny bude zachován. Obědy jsou automaticky odhlášené, pokud bude mít žák zájem tento si odebrat do jídlonosičů, musí si ho individuálně objednat a odebrat. Informace ohledně školní jídelny na webových stránkách: https://jidelnahranice.cz/

Ošetřovné – škola prozatím nebude vystavovat žádné potvrzení: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Share Button

Výzkumný projekt s Fakultou tělesné kultury UPOL

Když můžou být procházky v TV (nakonec i) zábavou!
Spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc a výzkum, na kterém se naše škola může podílet.
Projekt ve kterém sledujeme pohybovou aktivitu (PA) žáků 6. a 7. tříd pomocí náramků Garmin Vivofit 4.
Žáci tyto náramky budou nosit 2 měsíce. Díky přesahu, který tento projekt bude mít i v hodinách INF si žáci budou moct porovnat úroveň své PA se svými spolužáky a žáky z jiných zapojených škol pomocí výzev v aplikaci FITROCKR.
…každý krok se počítá! Tak držte nám palce✊

Číst dále ›

Share Button

Pasování na školáka v ŠD

Naši noví prvňáčci už chodí celý měsíc do školy. Seznamují a osvojují si pravidla a správné chování v družině.
Ve středu 30.9. proběhlo slavnostní “ Pasování na školáka – malého piráta „.

Fotogalerie: zde

Share Button

Kamenný had

Share Button

V pátek do školy!

V pátek 25. 9. probíhá školní výuka podle běžného denního provozu stanoveného školním rozvrhem.

Share Button

Roušky i při výuce na 2. stupni

Podle sdělení ministra zdravotnictví 17. 9. bude od pátku nošení roušek ve školách povinné v celém Česku i během vyučování pro žáky od druhého stupně základních škol. Žádáme proto rodiče i žáky, aby si s sebou každodenně přinesli alespoň 2 čisté roušky.

Děkujeme za pochopení.

 

Share Button

Povinnost nošení roušek

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. uvnitř budov v celé České republice. Z toho důvodu musí mít každý žák minimálně 1 nejlépe 2 roušky od zítřka s sebou a musí si ji okamžitě nasadit při vstupu do budovy.

Share Button

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Milí rodiče,

škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. září v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT vzhledem ke Covid – 19 vydaným 25. 8. 2020. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci budeme průběžně sledovat její vývoj  a případně zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Zdvořile žádáme zákonné zástupce žáků i cizí osoby, aby nevstupovali do budovy školy, popřípadě omezili pohyb ve škole co nejvíc. 

Pokud se příznaky nemoci u žáka přítomného ve škole vyskytnou, neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce  žáka, který je povinen bezodkladně vyzvednout své dítě, aby žák opustil v nejkratším možném čase budovu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Share Button

Slavnostní přivítání prvňáčků 1. září

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne 1. 9. v 8:00 hodin ve školní jídelně (červená budova). 

Na základě nařízení vlády je při akcích s účastí nad 100 osob, konaných ve vnitřních prostorách, zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest. Z výše uvedených důvodů budou mít ve školní jídelně zákonní zástupci a jejich děti roušku.

                                                                                                             Těší se na Vás vedení ZŠ 1. máje

Share Button

Fotosoutěž PŘÍRODA OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Share Button
Top