Akreditace 1. rok

Tandemová výuka

Mobilita učitelů

Aktivity s partnerskými školami

Publicita projektu

Odborníci ze zahraničí

Stínování v zahraničních školách

Akreditaci Erasmus + jsme získali na období od 1. 2.024 do 31.12.2027. Akreditace je schválená na základě cílů, které jsme pro akreditované období pro naši školu nastavili. Každý rok se žádá o grant dle specifikace aktivit na následujících 15 měsíců.

Pro první akreditační období (od 1. června 2024 do 31. srpna 2025) jsme získali grant v maximální částce 34 371 EUR.