Výzva 2023

AKREDITACE programu Erasmus+

 

Patříme mezi základní školy v ČR, které získaly velmi hodnotnou akreditaci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání.

Platnost 1.2.2024 – 31.12.2027

Co to pro nás znamená? (citace z www.dzs.cz)
Akreditaci si můžeme představit jako svého druhu členskou kartu pro projekty mobilit. Je
určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a
přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže. Akreditace organizace představuje nový způsob
k mobilitě v rámci nového programu. Akreditované organizace mají snadnější přístup
k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1 (KA1), která podporuje profesní
růst a osobní rozvoj žáků, studentů, učitelů, lektorů a dalších pedagogických pracovníků.

Jaké jsou výhody akreditace?
Akreditace Erasmus přináší pro žadatele mnoho výhod. Akreditované organizace a
koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní finanční podporu Programu určenou každý
rok na nové aktivity, umožňuje stanovit si vlastní cíle a zvolit si, jak rychle je chceme plnit,
přičemž máme možnost cíle aktualizovat, aby byly stále relevantní. Máme možnost
vyzkoušet si nové typy aktivit a spolupráci s novými partnerskými organizacemi, aniž bychom
museli pokaždé podávat novou žádost.

Cíle Plánu Erasmus ZŠ 1.máje:
1. Zvýšení jazykové úrovně žáků a pedagogických pracovníků

– Zavedení tandemové výuky (učitel AJ + učitel odborného předmětu)

2. Rozvoj spolupráce a tolerance mezi žáky a třídními kolektivy za účelem zlepšení
klimatu školy
– Zavedení spolupráce třídních kolektivů mezi žáky 1. a 2. stupně

3. Prohloubení spolupráce s již stávajícími školami v zahraničí a navázání další spolupráce
s dalšími zahraničními školami.
– Rozvoj interkulturních kompetencí formou mobilit žáků
– Sdílení zkušeností formou job shadowing (stínování) pro pedagogy (oboustranná
spolupráce)

 

 

Aktivity Plánu Erasmus +
1.   12 – 24 žáků zapojených do mobilit v zahraničí
2.   3 – 6 pedagogů jako doprovod k žákovských mobilitám
3.   Několik pedagogů zapojených do stínování, vzdělávacích nebo metodických kurzů v
        zahraničí
4.   mezinárodní spolupráce, práce na projektech ve škole, online
5.   1 – 2x měsíčně tandemová výuka s CLIL prvky v každé třídě, mezipředmětová spolupráce
6.   4x ročně tandemová výuka v rámci třídních kolektivů