Vzděláváním k poznání – Šablony III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021623 s názvem „Vzděláváním k poznání II.“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

Celková výše podpory činí 1 319 695 Kč.

Dovednosti

Zveřejněno

5. 4. 2023