Organizace školního roku 2023/2024

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

Zahájení školního roku pondělí 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny čtvrtek, pátek 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny od soboty do úterý 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Konec 1. pololetí, rozdání vysvědčení středa 31. 1. 2024
Zahájení 2. pololetí čtvrtek 1. 2. 2024
Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny pondělí-neděle 12. 2. – 18. 2.. 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 3.  2024
Ukončení školního roku pátek 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny   od soboty 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
Nástup do nového šk. roku 2024/2025 pondělí 2. 9. 2024

Státní svátky České republiky během šk. roku 2023/2024

28. září čtvrtek Den české státnosti
28. říjen sobota Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad pátek Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec neděle Štědrý den
25. prosinec pondělí 1. svátek vánoční
26. prosinec úterý 2. svátek vánoční
  1. leden pondělí Den obnovy samostatného českého státu
  29. března pátek Velký pátek
  1. duben pondělí Velikonoční pondělí
  1. květen středa Svátek práce
  8. květen středa 8. květen – Den vítězství
  5. červenec pátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. červenec sobota Den upálení Mistra Jana Husa

Přijímací zkoušky na SŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií:

Duben

Vyplnění přihlášek a zápisních lístků dle pokynů výchovné poradkyně

Zápis do 1. tříd:

4. – 6. 4. 2024

Školní akce:

8.   9. 2023              pátek  ………….Den dětí s Klubem rodičů

12. 12. 2023              úterý ………….Den otevřených dveří

8.  3. 2024              pátek ………….Školní večírek

2. 3. 2024              sobota …………Karneval (13:30 – 16:00 hod.)

 

Plán třídních schůzek:

První třídní schůzka:

1. stupeň –   úterý          5. 9. 2023         16.00 hod.

2. stupeň –   čtvrtek       7. 9. 2023         16.00 hod.

7. ročník –    čtvrtek     7. 9. 2023        17.00 hod. – LVVK

Konzultační dny:

Úterý: 15.00 – 17.00 hod.

Termíny:   7. 11.,  16. 1., 19. 3., 14. 5.

Ostatní konzultace s vyučujícími jsou možné po předchozí domluvě s konkrétním učitelem.

Ozdravné – ekopobyty:

Místo Termín Třídy Ped. doprovod
Sluňákov 11. 3 -15 .3. 2024 4.AB Z. Králová, A. Lukášová
Sluňákov 17. 6. – 21. 6. 2024 4.CD I. Kolářová, E. Elsnicová
Spálovský mlýn 17. 6. – 19.6. 2024   19. 6. – 21. 6. 2024 2.CD2.AB H. Konečná, R. HoloubkováR. Herdová, J. Dvořáková

Lyžařský výcvik: 

Místo Termín Třídy Ped. doprovod
Grůň 14. 1. – 19. 1. 2024 7.ABCD Číhalová ( Částečková, Zichová, Jakešová, Horák, Lukášová)
Tošovice 5. 2. – 9. 2. 2024 5. třídy Částečková (Elsnicová, Lukášová, Číhalová, Horák, Zichová, Králová, Saktorová)