Ochrana oznamovatelů

I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Základní škola Hranice, příspěvková organizace  IČ 9558609 se sídlem v Hranicích (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
    • adresa: 1. máje 357, 753 01 Hranice
    • e-mail: ochrana.oznamovatelu@zsmaje.cz
    • telefon: +420 581 675 411
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Formulář pro oznámení protiprávního jednání