Recyklobraní

Naše škola je již od od 1.9.2009  zapojená do projektu s názvem Recyklohraní. Za každé nefunkční elektrozařízení (např. rádia, mp3, telefony, drobné kuchyňské spotřebiče, televizory nebo PC monitory) dostaneme body. Za body získáme nové výukové programy, pomůcky k vybavení učeben a tělocvičen, které nám pomohou zlepšovat kvalitu výuky.

Elektrozařízení můžete nosit každou středu od 7:15 do 8:00  k bočnímu vchodu budovy II.stupně  (vedle Albertu).

Baterie můžete vkládat do zelených krabic na chodbě.

Sběr papíru probíhá vždy ve středu od 7:15 před plechovou garáží u bočního vchodu budovy II.stupně( u supermarketu Albert).

Sběrovým  papírem se rozumí noviny, letáky, časopisy, knihy, kancelářský papír, použité sešity, ne lepenka.

Dovednosti

Zveřejněno

5. 4. 2023