Řekni drogám NE!

Řekni drogám NE!

Dne 10.6. se žáci druhého stupně zúčastnili přednášek na protidrogovou tématiku, které pořádala nezisková společnost ŘEKNI NE DROGÁM  – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Přednášky byly zaměřeny primárně na prevenci v oblasti zneužívání drog. Žákům byly předány autentické...
Listování s Lukášem Hejlíkem

Listování s Lukášem Hejlíkem

Protože nám záleží na tom, aby se naše děti vzdělávaly zajímavě a měly vztah ke čtení, uspořádala agentura MAS ve spolupráci s vyučujícími ZŠ 1. máje Lenkou Palackou a Lenkou Janíčkovou divadelní představení Listování s Lukášem Hejlíkem. Tento známý herec a jeho...
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Letošní jaro jsme se znovu zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Od organizátora jsme obdrželi zdarma pracovní rukavice a pytle. Všechny třídy druhého stupně vyrazily v pátek 19. dubna do terénu. Uklízeli jsme Zbrašov, cyklostezku, park, u viaduktů, směr...
Bezpečně do školy

Bezpečně do školy

S nástupem do školy připravujeme pro žáky 1. tříd každoročně projekt s názvem Bezpečně do školy. Cílem je prvňáčky seznámit se základními dopravními značkami, s důležitými telefonními čísly a s pravidly bezpečnéhochování chodců a cyklistů v silničním provozu.Také...