Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Dne 10.6.2024 se vybraní žáci 1. a 2. tříd zúčastnili florbalového turnaje, který se konal v tělocvičně ZŠ Šromotovo. Hrálo se ve dvou skupinách. Skupinu A tvořily děti, které florbal hrají, skupinu B děti, které si chtěly tuto hru vyzkoušet. Našim dětem se po...

Úplata školní družiny od 1. 9. 2024

Rada města stanovila měsíční výši úplaty v zájmovém vzdělávání ve školní družině či školním klubu od 1.9.2024 ve výši 300,- Kč.  Přesné znění a podmínky naleznete zde.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

V pátek 3. května proběhl na naší škole Den pro školu. Akce spočívá v tom, že odborník z praxe přijde do školy a přiblíží žákům své povolání. Tentokrát se jednalo o finanční gramotnost pro žáky 9. ročníků. Pan Žurek v rámci 2 vyučovacích hodin seznámil žáky s pravidly...
Mezinárodní soutěž v rámci Evropského týdne

Mezinárodní soutěž v rámci Evropského týdne

Dne 16.4. se v rámci Evropského týdne mládeže konala online mobilita formou soutěže žáků 9.tříd z polské školy v Gliwice, turecké školy v Ankaře a naší školy. Žáci v namíchaných skupinách hráli online hru, kde jako zástupci jednotlivých členských států měli za úkol...

Soutěž ve šplhu

V soutěži ve šplhu na tyči se na krásném 1. místě umístila žákyně Tia Hilda Mareček z 5.D s časem 4,01. Na 3. místě se umístila Michaela Kozáková – 5.D s časem 5,24 a na 4. místě Adéla Šíbalová – 5.D s časem 5,38....
2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

V letošním školním roce se 3 žáci naší školy probojovali do krajského kola zeměpisné olympiády v Prostějově. Matyáš Lazík ze 7.D zde obsadil nádherné druhé místo v kategorii B. V mladší kategorii A se David Potěšil ze 6.D umístil na 4. místě, přičemž mu scházel jediný...