„Vzděláváním k poznání 3“

Od 1.9.2023 – 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005868 s názvem „Vzděláváním k poznání 3“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, speciálního...

Změna účtu školní jídelny

Vážení strávníci,Školní jídelna Hranice změní v srpnu 2023 bankovní účet. Účet u České spořitelny budezrušen a nově budeme používat účet u Komerční banky. Žádáme tímto strávníky, kteří platístravné inkasem z účtu, aby si od září 2023 (v červenci ještě proběhne inkaso...
Poděkování

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si opět pochvalovali nejen rodiče, ale i...