„Vzděláváním k poznání 3“

Od 1.9.2023 – 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005868 s názvem „Vzděláváním k poznání 3“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj školy prostřednictvím školního asistenta, speciálního...

Změna účtu školní jídelny

Vážení strávníci,Školní jídelna Hranice změní v srpnu 2023 bankovní účet. Účet u České spořitelny budezrušen a nově budeme používat účet u Komerční banky. Žádáme tímto strávníky, kteří platístravné inkasem z účtu, aby si od září 2023 (v červenci ještě proběhne inkaso...
Poděkování

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si opět pochvalovali nejen rodiče, ale i...
Čtenářské doupě

Čtenářské doupě

Milé děti, máme tady 2. kolo soutěže ČTENÁŘSKÉ DOUPĚ. Odpovědi vkládejte do kufru v 1. patře na 1. st. do čtvrtku 13.4. V pátek 14.4. vyhlásíme v sále vítěze. Lístek s odpovědí označte jménem a třídou.