Rada města stanovila měsíční výši úplaty v zájmovém vzdělávání ve školní družině či školním klubu od 1.9.2024 ve výši 300,- Kč. 

Přesné znění a podmínky naleznete zde.