Letošní jaro jsme se znovu zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Od organizátora jsme obdrželi zdarma pracovní rukavice a pytle. Všechny třídy druhého stupně vyrazily v pátek 19. dubna do terénu. Uklízeli jsme Zbrašov, cyklostezku, park, u viaduktů, směr Lidl, Hůrku  a Kostelíček. Vyčistili jsme i koryto Veličky díky vybavení kluků z devítky. K většímu odpadu patřily často pneumatiky, disky od aut a trubky. Počasí nám nakonec celkem přálo.Děkujeme za výbornou spolupráci s firmou Ekoltes, která sesbíraný odpad uklidila.

Pochvala patří všem žákům a učitelům, kteří přiložili ruku k dílu.