Anglické divadlo AZYZAH Educational Theatre se sídlem v Praze se skvělými herečkami Vanessou
Gendron a Lucií Neperena nám přivezlo hru Whoop Concert pro žáky bilingvních tříd na prvním
stupni a dobrodružství se hrou The Decoding Mission si vychutnali na druhém stupni. Krásná
kanadská a americká angličtina, písničky, cestování po světě a zachraňování světa před černým virem
pomocí knihy proroctví…
Zkrátka skvělá interaktivní představení, která zapojila i  žáky, nám obohatila výuku. Celá škola se
může těšit do anglického divadla v březnu, více zatím neprozradíme…