1. 1. 1993 vznikla samostatná Česká republika. Žáci 2. stupně si toto výročí připomněli v hodinách občanské výchovy, ve kterých tvořili projekty na toto téma. V šestých třídách zpracovali státní symboly, v sedmých třídách kraje ČR,  v osmých třídách se zabývali nejvýznamnějšími osobnosti naší země. Žáci 9. tříd se věnovali  nejkrásnějším místům.

Všechny děti také ve skupinách vymyslely pro naši republiku přání k narozeninám, které napsaly na papírový lístek ve tvaru lípy jako našeho národního stromu.

Ze všech prací vznikla krásná výstava v přízemí budovy 2. stupně. Můžete se na ni podívat na školním facebooku.