Vážení strávníci, vážení rodiče,
před začátkem školního roku Vám přinášíme nové informace ze školní jídelny:
1. Zvýšení cen obědů
Z důvodu zvyšování cen potravin zvyšujeme od 1.9.2022 ceny obědů takto:
děti 7 – 10 let…………….28,- Kč………dieta 34,- Kč
děti 11 – 14 let…………..32,- Kč………dieta 39,- Kč
děti 15 let a více………..37,- Kč………dieta 45,- Kč
cizí strávníci………………85,- Kč………dieta 94,- Kč
Děkujeme za pochopení.
2. Provoz kanceláře školní jídelny
Kancelář školní jídelny bude na konci prázdnin otevřena takto:
29. – 31.8.2022………….7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 16.00 hod.
1. – 2.9.2022…………….7.00 – 14.30 hod.
Využijte, prosím, prodlouženou otevírací dobu před začátkem školního roku.
3. Obědy první školní den
Tak jako v předchozích letech ani letos nebudeme 1. 9. 2022 přihlašovat děti na oběd automaticky,
ale necháváme na rodičích, aby dětem oběd přihlásili sami. Z předchozích let víme, že první školní
den rodiče dětí obědy ještě nechtějí. Kdo bude chtít oběd první školní den, musí se tedy přihlásit buď
přes internet, telefonicky nebo v kanceláři školní jídelny.
Od 2. 9. 2022 už bude probíhat přihlášení u dětí, které platí inkasem, automaticky tak, jak jste na to
byli zvyklí v minulosti.
4. Novinky v automatickém objednávání
Školní jídelna zajišťuje automatické objednávání obědů na každý den (kromě prázdnin) všem žákům,
kteří platí stravné inkasem. Přihlašování těchto obědů budeme nově provádět podle jiného klíče,
takže toto objednávání lze nastavit individuálně (např. jen určité dny nebo úplně zrušit). Jedinou
podmínkou je platba inkasem, u platby v hotovosti automatické přihlašování nelze provést. U dětí
zůstává nastaveno automatické přihlašování na každý den; změny u dětí nebo nastavení této služby
u ostatních strávníků lze provést na základě písemného požadavku. Změna nastavení není časově
omezená, tj. platí až do další změny.
5. Omezení počtu porcí a prodloužení internetového objednávání
Po uzavření odhlášek jednotlivých chodů (tj. 6.00 hod u chodu 2 a 3, 8.00 hod u chodu 1 a diety) je
nastaven počet porcí, které budou připraveny (vždy připravujeme nějaké porce navíc). Tyto porce
bylo dosud možné objednat jen telefonicky nebo osobně. Nově lze tyto porce objednat i přes
internet do 13.30 hod.. POZOR – tato objednávka už nejde odhlásit.

Školní jídelna bude nově omezovat počet porcí u jídel, kde je třeba nějaká specifická surovina nebo
polotovar (např. losos, chřest, rybí prsty, obalovaný sýr….) tak, aby objednaná surovina byla využita
beze zbytku. Pokud se vám při objednávání objeví oznámení, že u chodu byl překročen limit,
znamená to, že zadaný počet porcí byl už vyčerpán. Objednání můžete zkusit znovu v den výdeje, kdy
bude potřeba dané suroviny znovu přepočítána podle aktuálního počtu objednaných porcí (školní
jídelna připravuje čtyři velikosti porcí a limit je počítán na větší porce). Tímto opatřením chceme
dosáhnout omezení zbytků surovin, které je třeba skladovat v mrazících zařízeních.
6. Placení bankovním převodem
Už v lednu 2022 jsme zavedli možnost platby bankovním převodem. Těm, kteří o této možnosti zatím
neví, jsou určeny následující informace:
Školní jídelna zavádí možnost dobíjení Vašich kreditů také prostřednictvím bankovního převodu. Tato
možnost se týká strávníků, kteří platí obědy v hotovosti. Pro správnou identifikaci platby je třeba
uvést variabilní symbol, který má strávník přidělen. Variabilní symbol lze zjistit těmito způsoby:
1. V aplikaci iCanteen, prostřednictvím které si objednáváte obědy přes internet. Po přihlášení
kliknete vpravo nahoře u jména strávníka na ikonu ozubeného kolečka – vlevo dole v sekci
„Bankovní údaje“ uvidíte bankovní účet školní jídelny a Váš variabilní symbol. (Ikona
ozubeného kolečka se nezobrazuje při přihlášení na mobilním telefonu ani na
objednávkovém boxu před jídelnou.)
2. Při vyžádání přihlašovacích údajů do aplikace iCanteen v kanceláři školní jídelny je nově na
lístečku uveden i variabilní symbol.
3. Na požádání Vám bude Váš variabilní symbol sdělen telefonicky (581 601 248, 725 104 193)
nebo mailem (jidelna@jidelnahranice.cz).
Školní jídelna nezodpovídá za platby, u kterých byl uveden nesprávný variabilní symbol. Číslo
bankovního účtu školní jídelny je 100087991/0800.
Při zaslání peněz počítejte s prodlevou 2-3 dnů pro připsání prostředků na účet strávníka (stav konta
můžete zkontrolovat v aplikaci iCanteen). Připsáním peněz nedochází k objednání obědů. Ty si musíte
sami objednat přes internet, na objednávkovém boxu před jídelnou, telefonicky nebo osobně
v kanceláři.
7. Diety – možnost volby
V průběhu června jsme zkušebně zavedli možnost výběru také u dietního stravování. Z chodů č. 2 a 3
jsou vybrána jídla, která jsou přirozeně bezlepková nebo jdou lehce jako bezlepková připravit.
Nabídka není každý den, ale podle možností. Budou nabízeny i jídla, která jsou chodem č. 3 a tudíž si
je nemohou objednat děti do 10 let (např. zeleninový salát s bezlepkovým pečivem….). U diety č. 2
toto omezení věkem nelze zavést, proto si ho můžou objednat i malé děti. Některá jídla nelze
jednoduše přizpůsobit pro oba druhy diet, proto pokud u diety č. 2 bude napsáno „POUZE
BEZLEPEK“, znamená to, že jídlo je přizpůsobeno pouze pro dietu s omezením lepku, ale ne pro dietu
bezlaktózovou. Prosím, věnujte tomuto pozornost.

Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám úspěšný školní rok 2022/2023.
Ing. Eva Lukášová – ředitelka školní jídelny