V letošním roce proběhne již 15. ročník Logické olympiády . 

Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí.

Soutěž je zcela dobrovolná a je určena pro děti všech ročníků naší školy. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

Registrovat se můžete zde: www.logickaolympiada.cz