Rok se s rokem sešel a my se opět zapojili do mezinárodní akce na podporu čtenářství s názvem 🌜🌟 Noc s Andersenem. Při společném nocování ve škole nechybělo čtení, čtenářské aktivity, divadelní představení v angličtině a další smysluplné činnosti, které rozvíjí čtenářskou gramotnost našich dětí. Děkujeme všem zúčastněným dětem a paním učitelkám za příjemně strávenou noc ve škole ❤

Více fotografií najdete na facebooku: https://www.facebook.com/Zsmaje/?locale=cs_CZ