Dne 1. 11. se na ZŠ Struhlovsko konala soutěž s názvem PIŠKVORKIÁDA, které se zúčastnily 4. základní školy – 1. máje, Šromotovo, Struhlovsko a Drahotuše.

Soutěžilo se ve 2 kategoriích. Naši žáci byli velice úspěšní. V 1. kategorii (4. –  6. ročníky) se na 1. místě umístil Karel Březík ze 6.D a na 3. místě Marián Synek ze 6.A. Ve druhé kategorii (7. – 9. ročníky) obsadil 1. místo Martin Marek ze třídy 9.B.

Blahopřejeme všem! Nechyběla vám odvaha, chuť si zahrát a potrápili jste šedou kůru mozkovou. Děkujeme za reprezentaci školy.