S velkou radostí  zveřejňujeme reportáž, která byla odvysílána v Hranickém televizním zpravodajství. Projekt ERASMUS+ s názvem Better me – better us se blíží ke konci. Používání metody CLIL (zapojování anglických chvilek do různých vyučovacích hodin) má u nás ve škole zelenou

Projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

(14) Hranické televizní zpravodajství 31. října 2022 – YouTube