Vážení rodiče,

v letošním roce bude na naší škole probíhat Zápis dětí do 1. ročníku v termínu od  13. dubna do 15. dubna (čtvrtek a pátek 13:00 – 17:20, sobota 8:00 – 12:00).

K zápisu se přihlásíte podáním elektronické přihlášky, která bude spuštěna od 3. 4. do 11. 4. po kliknutí na následující odkaz:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zapis_2020_zs_1_maje/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40371

Vyplňte prosím první stranu zápisu s osobními údaji a potvrďte. Poté Vám budou nabízeny termíny pro registraci k zápisu. Nejprve si vybíráte místnost – pro běžné třídy: I, II, IIIpro bilingvu: IVpak teprve vyhovující termín od 13. 4. do 15. 4. Dokumenty si vytiskněte a přineste s sebou. 

Všechny informace Vám přijdou po podání elektronické přihlášky na e-mail. Stejně tak Vám den před Vámi rezervovaným termínem přijde e-mail upozorňující na blížící se zápis. Tímto Vás také žádáme o přesné dodržení stanoveného času, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově školy.

Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2023 včetně doložení dvou doporučení (PPP + odborného lékaře). 

Při přijímání dětí budeme postupovat na základě zveřejněných kritérií na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou rovněž zveřejněna na školním webu www.zsmaje.cz do 14 dnů pod přidělenými registračními čísly, která jsou uvedena na elektronické přihlášce. Rodiče si jej osobně vyzvednou v termínu od 9. 5. do 12. 5. 2023 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. Občanský průkaz s sebou!

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Přehled školských obvodů

V případě dalších dotazů týkajících se zápisu dětí do první třídy můžete kontaktovat vedení školy na tel. čísle 581675415 nebo 778425545

Budeme rádi, jestliže si vyberete naši školu a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.                                                                                                                                                                                      Vedení ZŠ 1. máje