Žáci ZŠ 1. máje na výměnném pobytu v Polsku.

Výsledek obrázku pro polskoV týdnu od 12.9. do 16.9.2016 žáci navštívili půvabné polské lázeňské město Konstancin Jeziorna, které leží v těsní blízkosti hlavního města Varšavy. Konstancin Jeziorna je naším partnerským městem a projekt zaměřený na anglický jazyk a sport má již desetiletou Číst dále ›

Share Button
Označeno v Nezařazené

vystrizek Číst dále ›

Share Button
Označeno v Nezařazené

Hranice pro školy, školy pro Hranice

Výsledek obrázku pro logo hranice na morave

Zřizovatel základních škol, Město Hranice, si objednalo šetření, jehož cílem je zjistit a popsat klima na všech hranických školách. Tímto prosíme Vás,  rodiče, o zapojení do tohoto šetření, děkujeme.

Město pověřilo provedením šetření společnost Socioklima. Na jejich webových stránkách můžete získat podrobnější informace.

Číst dále ›

Share Button
Označeno v Nezařazené

Kroužky kabinetu Inf

kroužky

Share Button
Označeno v Nezařazené

1. den ve škole

Podívejte se na nezapomenutelný den našich prvňáčků ve škole.

Share Button
Označeno v Nezařazené

Informace Klubu rodičů

Seznam členů Výboru Klubu rodičů při ZŠ 1. máje Hranice, z.s. pro školní rok
2016/2017:

Lesáková Renata – předsedkyně
Bílá Edita
Březík Petr
Konečný Filip
Radová Eva
Rumian Tomáš
Sedláková Konstancie
Symerská Marcela
Šuláková Radka
Tomášková Iveta
Troup Mirko
Kontakt: krpshranice@seznam.cz

 

Share Button
Označeno v Nezařazené

Rozvrhy tříd na školní rok 2016/2017

Rozvrh 1. stupeň

Rozvrh_2. stupeň

Seznamy prváků 2016-17

 

Share Button
Označeno v Nezařazené

Základní škola Hranice, Tř.1.máje, přísp.org. vyhlašuje výběrové řízení na vybudování zpevněné plochy v areálu školy. Bližší informace viz přiložená výzva.

Výzva k podání nabídky

Share Button
Označeno v Nezařazené

Srdečný pozdrav rodičům a žákům třídy 3.C

Uteklo to jako voda, máme tady konec školního roku a všemi toužebně očekávané prázdniny. Myslím si, že jsme zažili hodně krásných chvil ve škole i mimo školní lavice. Ekopobyt v Semetíně, exkurze v Rožnově  či  výlet do  ZOO i Dinoparku ve  Vyškově  ještě více prohlubují naše zážitky ze zajímavých školních akcí, při nichž jsme si užili spoustu legrace. Jelikož se po dvou letech loučíme, ráda bych srdečně  poděkovala všem rodičům za ochotu, vstřícnost , pomoc a výbornou spolupráci. Číst dále ›

Share Button
Označeno v Nezařazené

Činnost Výtvarného kroužku-školní rok 2015/2016

Jeřábková A.Výtvarný kroužek na ZŠ 1.máje má již dlouholetou tradici. Letos navštěvovalo kroužek 13 dětí z 1.-3.třídy. Překvapivě se kroužek stále těší zájmu dětí o rukodělnou, výtvarnou a kreativní činnost.  Jednou týdně se děti scházely  ve třídě 3.C , aby si vyzkoušely práci s  různým výtvarným materiálem, seznámily se s netradičními technikami a naučily se základům kresby i malby . Číst dále ›

Share Button
Označeno v Nezařazené

Kontakty

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Telefon:  +420 581 675 411
Fax:         +420 581 675 436
e-mail:   zsmaje@zsmaje.cz
IČ:           49558609

Adresa:
Tř. 1. máje 357, 753 01 Hranice

Organizace školního roku 2016/2017

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10.
Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1.
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2017
Pololetní prázdniny: 3.2. 2017
Jarní prázdniny: 6. 2. – 12. 2. 2017
Velikonoč. prázdniny: 13.4. a 14.4.
Konec šk. roku: 30. 6. 2017
Zahájení šk. roku 2015/2016: 4. 9.

Rozvrh hodin 1. stupeň

Rozvrh hodin 2. stupeň