Sběr starého papíru

Od 6. října bude ve středu od 7:00 – 8:00 u garáže bočního vchodu od Alberta opět probíhat sběr starého papíru. Děkujeme vám, že tříděním odpadu pomáháte šetřit životní prostředí a současně přispíváte škole na její vybavení.

Share Button

Slavnostní přivítání prvňáčků

Ve středu 1. září se konalo slavnostní zahájení školního roku. Do našich řad jsme s velkou radostí přivítali i naše nejmladší – prvňáčky.

Na fotodokumentaci se můžete podívat zde.

Share Button

Poskytování jazykové přípravy žákům cizincům

Naše škola byla na základě rozhodnutí MŠMT v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání k realizaci jazykové přípravy žáků s cizím státním občanstvím v základních školách pověřena úkolem bezplatné jazykové přípravy  žáků – cizinců. Hlavní cílovou skupinou jsou nově příchozí žáci-cizinci, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců). Jazyková příprava těchto žáků bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – 8:45.

Share Button

Oznámení školní jídelny o zvýšení cen obědů

https://jidelnahranice.cz/?zvyseni-cen-obedu-n23

Share Button

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  Číst dále ›

Share Button

Krásný nový školní rok!

Milí žáci, rodiče i přátelé naší školy,

moc se na vás všechny už příští týden těšíme. Sejdeme se ve středu 1. září a vzhledem k nařízení vlády vás žádáme, abyste si do školní budovy nasadili roušky nebo respirátory. Nejprve se všichni žáci 2. – 9. ročníků otestují a potom společně se svými třídními učiteli stráví první vyučovací hodinu v novém školním roce, ve které se dozví všechny nezbytné informace ohledně toho, co nás v tomto roce čeká. Prvňáčci společně se svými rodiči zahájí školní docházku v 8:00 v jídelně v červené budově, kde je čeká slavnostní přivítání a odkud si je paní učitelky odvedou do třídy.

Přejeme vám příjemný průběh školního roku, ať se vám ve škole daří, naučíte se mnoho zajímavých věcí, máte hodně kamarádů a užijete si se svými spolužáky spousty legrace.

Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button

Krásné prázdniny

Děkujeme všem žákům za to, že zvládli útrapy tohoto nelehkého mimořádného školního roku. Přejeme hodně sluníčka, odpočinku a zábavy během prázdnin.  Všem deváťákům držíme palce, ať se jim líbí a dobře daří na střední škole a na všechny ostatní se moc těšíme v září.

Vedení školy

Share Button

Nábor členů do pěveckého sboru Cantabile

Chceš se zlepšit ve zpěvu, poznat nové kamarády, naučit se něco nového, podívat se na zajímavá místa nebo i vycestovat do zahraničí? Přidej se do Cantabile.

Bližší  info: zde

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. ČERVNA 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 mění následující:
Žáci nemusí během výuky ve třídách mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává povinnost nosit respirátor nebo roušku.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).

Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Share Button

Doplnění členů Školské rady

V souvislosti se jmenováním nové Školské rady při Základní škole Hranice, Tř. 1. máje a v souladu s volebním řádem Školské rady proběhla volba členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků s tímto výsledkem: Michal Gerla – 142 hlasů, Filip Hradil – 178 hlasů, Michaela Palová – 262 hlasů, Lukáš Rejzek – 249 hlasů. Novými členy se tedy na základě hlasování stávají Michaela Palová a Lukáš Rejzek.

Vedení ZŠ 1. máje Hranice

Share Button
Top