Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. se žáci 1. stupně začnou do škol vracet v rotační formě – každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak bude vzdělávat distančním způsobem.

Rotační princip celých tříd bude spuštěn následovně:

  • Od 12. 4.  nastupují do školy – 1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD
  • Od 12. 4.  mají distanční způsob výuky – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC
  • Po týdnu nastává rotační výměna (takže od 19. 4. – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC ve škole,  1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD – distanční výuka)

Číst dále ›

Share Button

ZÁPIS DO 1. tříd – Spuštění elektronické přihlášky a rezervačního systému

Elektronickou přihlášku a rezervaci můžete provést od 1. 4.  po kliknutí na následující odkaz:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zapis_2020_zs_1_maje/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40371

Vyplňte prosím první stranu zápisu s osobními údaji a potvrďte. Poté Vám budou nabízeny termíny pro registraci k zápisu”

a) v případě osobní přítomnosti při zápisu ve škole  vybíráte nejprve místnost – pro běžné třídy: I, II, III, pro bilingvu: IV, pak teprve vyhovující termín od 8. 4. do 13. 4. Dokumenty přineste s sebou. Registraci je nutné provést do 7. 4. 2021.

b) v případě zápisu bez osobní přítomnosti vyberte místnost – distanční zápis a vyberte nejbližší možný termín. Jde pouze o formální zadání termínu, potřebné dokumenty doručte vhozením obálky s dokumentací do určeného prostoru u bočního vstupu školy (směr od supermarketu Albert) v pracovní dny od 6. 4. do 16. 4. 2021 v době od 7:00 do 15:00 hod. Registraci je možné provést až do 16.4.

Všechny informace Vám přijdou po podání elektronické přihlášky na e-mail. Stejně tak Vám den před Vámi rezervovaným termínem přijde e-mail upozorňující na blížící se zápis. Tímto Vás také žádáme o přesné dodržení stanoveného času, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově školy a dodržení všech hygienických nařízení. 

Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2021 včetně doložení dvou doporučení (PPP + odborného lékaře). 

Při přijímání dětí budeme postupovat na základě zveřejněných kritérií na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou rovněž zveřejněna na školním webu www.zsmaje.cz do 14 dnů pod přidělenými registračními čísly, která jsou uvedena na elektronické přihlášce. Rodiče si jej osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. Občanský průkaz s sebou!

Share Button

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

     vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s nepříznivou epidemickou situací bude i v letošním roce probíhat zápis dětí do 1. ročníku od 6. do 16. 4. na naší škole nestandardním způsobem a to takto: 

a) do běžné třídy 

  1. Distanční formou (bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců)
  2. Prezenční formou (za osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonných zástupců a za předpokladu dodržení všech protiepidemiologických opatření tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti)

b) do bilingvní třídy – pouze prezenční formou

Pro obě formy zápisu je nutné podání elektronické přihlášky, která bude na webu školy spuštěna v termínu od 1. 4. do 16. 4. 2021. V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky bude rodiči zaslán e-mail s informacemi o zápisu včetně způsobu doručení dokumentů v papírové podobě škole. (Žádost o přijetí = Zápisní lístek a kopie rodného listu. Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky, přiložíte i Žádost o odklad včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře). Termín pro odevzdání výše uvedených dokumentů je stanoven od 6. 4. do 16. 4. 2021

Jsme rádi, že si vyberete naši školu a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.                                                                                            Vedení ZŠ 1. máje

Kritéria pro přijetí a přehled školských obvodů naleznete zde:

Kritéria pro zařazení do 1. tříd

Spádové oblasti

Share Button

Sportovní výzvy tříd #COVID DIVOCSMAJEM

6 týdnů – 6 výzev – 19 zapojených tříd/týmů – 173 zapojených žáků/ učitelů.

Přinášíme výsledky našeho šestitýdenního soutěžení a vzájemného hecování:

Po dobu šesti týdnů nás každé pondělí školní email upozornil na nový příspěvek (na speciálně vytvořené Google učebně #DIVOCSMAJEM), který odtajnil video (návod), ve kterém byla zveřejněna jedna z výzev. Sedy lehy za minutu, počet angličáků za minutu, výdrž ve dřepu u stěny, běh v parku, přeskoky přes švihadlo za tři minuty a výdrž v planku… to vše stmelovalo minulé týdny naše třídní kolektivy. Číst dále ›

Share Button

Knižní detektivka

Milí žáci,

dnešním dnem pro vás startuje literárně- detektivní soutěž. Pojďte s námi pátrat po ukradených knihách z kočičí knihovny. Všechny informace najdete přímo na stránce knižní detektivky.
Share Button

Zvíře na víkend

🔊POZOR, POZOR❗❗❗… v sobotu a v neděli se po našem školním hřišti bude procházet virtuální žirafa KAMILKA 🦒. Je u nás totiž na virtuálních prázdninách. Můžete nakouknout 👀 přes školní plot, zavřít oči a představit si tu krásu… 🦒💛🦒 Chceš o Kamilce vědět víc? Přečti si přiložený letáček. Číst dále ›

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy
  • žáků v základních školách

Od 8. 3. bude výuka pro všechny žáky školy probíhat povinně distančním způsobem. Sledujte informace v systému Škola online i Google classroom.

Share Button

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

     blíží se doba zápisu dětí do prvních tříd, jeho termín je na všech hranických školách naplánován ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Stejně jako v předešlých letech budeme otevírat tři běžné třídy (počet žáků ve třídě 20 – 22) a jednu třídu s bilingvní výukou (do počtu 16). 

     Na našich webových stránkách v  záložce Základní škola – Zápis 2021 máte informace  nejen o tom, co Vám naše škola může nabídnout, ale i kritéria ohledně přijetí žáků včetně bilingvních tříd.  Co se týká základních informací, týkajících se organizace a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v tomto složitém období, budete  včas informováni.  Sledujte, prosím, naše webové stránky.  Děkujeme za Vaši důvěru při volbě naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

                                                                                                                                                                                                                  Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button

Vyhodnocení dotazníku k online výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme vám všem, kteří jste vyplnili dotazník a poskytli nám váš názor ohledně distanční výuky na naší škole v tomto školním roce. Dotazník vyplnilo 361 respondentů.

Velmi si vážíme převážně kladného hodnocení průběhu této nestandardní výuky a současně jsme rádi, že jste neváhali vyjádřit i své připomínky a podněty k jejímu zlepšení, kterými se budeme samozřejmě dále zaobírat.

Dovolte nám seznámit vás s některými aspekty dotazníku ZDE.

Moc vám děkujeme za vstřícnost a těšíme se, že se brzy se všemi žáky opět uvidíme ve škole. Přejeme vám všem hlavně pevné zdraví.

                                                                                                                                                                                                                              Vedení ZŠ 1. máje Hranice

 

Share Button

Lepší já – lepší my, Better me – better us

ZŠ 1. máje je škola s jazykovou tradicí a také škola, která již sedmým rokem zřizuje výuku jedné bilingvní (dvojjazyčné) třídy v ročníku. Nyní přicházíme opět s malou – velkou inovací. Po předešlých bohatých zkušenostech s projektem ERASMUS+ jsme opět jeho součástí.
Chceme dát podnět k neustálému rozvoji našich pedagogů a podpořit rozvoj našich žáků. Tentokrát se budeme soustředit na zlepšování jazykové vybavenosti dětí v běžných třídách. Projekt LEPŠÍ JÁ – LEPŠÍ MY má několik fází. Číst dále ›

Share Button
Top