Zrušení LVVK 7. tříd

Z důvodu vládních nařízení vyplývajících z epidemiologické situace se ruší lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků na Grůni, který se měl konat 24. – 28. ledna 2021. Peníze vám budou vráceny na účet, z kterého jste platbu uhradili nejpozději do konce ledna.

Share Button

Zrušení lyžařského kurzu 5. ročníku

Z důvodů nepříznivých epidemiologických i sněhových podmínek se lyžařský kurz 5.tříd v Tošovicích, který se měl konat od 11. – 13. ledna, ruší.
Peníze, které jste uhradili, vám budou vráceny v průběhu ledna na účet, ze kterého byl kurz uhrazen.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem Markéta Částečková

Share Button

Informace k návratu žáků do školy od 4. 1. 2021

 • do školy se vrací od 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. tříd (povinná prezenční výuka) a pojedou ve stejném systému jako při jejich návratu od 18. 11. 2020
 • výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 ( v Tv a Hv se bude probírat učivo jiných předmětů, které v rámci distanční výuky nebylo možné odučit, za příznivého počasí bude zařazován i pobyt na čerstvém vzduchu)
 • prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – výuka AJ v rámci celé třídy
 • ranní vstup žáků do školy bude probíhat dle harmonogramu jednotlivých TU, tak jak je již nastaveno od 18. 11. 2020
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat ve třídě
 • stravování ve ŠJ bude probíhat po skončení vyučování (ti, co navštěvují ŠD, budou chodit na oběd v rámci daného oddělení), kontrola přihlášení obědů je v plné kompetenci zákonných zástupců
 • žáci budou mít denně 2 – 3 čisté roušky (povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole)
 • vstup  třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (vyzvedávání žáků k lékaři nebo ze ŠD bude probíhat před budovou školy)
 • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem (vše najdete ve škole online v rozvrhu včetně online výuky)

Školní družina

 • žáci přicházejí do ranní družiny pouze přes “Červenou budovu”, budou rozděleni podle tříd (opět musí být zachována homogenita tříd)
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat v oddělení (platí i pro ranní družinu)
 • rozdělení do jednotlivých oddělení ŠD dle tříd:

1.A p. vych. Pekárová Monika

1.B p. vych. Bušinová Irena

1.C p. vych. Lánová Helena

1.D p. vych. Kutáková Martina

2.A p. uč. Částečková Markéta

2.B  p. vych. Kubíčková Leona

2.C  p. vych. Veličková Lenka

2.D p. asis.  Holotíková Simona

 • obědy dle rozpisu jednotlivých oddělení
 • vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů v jednotlivých odděleních,  ve kterých jsou umístěny, telefonní čísla na jednotlivá oddělení: 

2.A   775 892 048

2.C   778 483 823

2.D   775 892 024

Vše důležité, co potřebujete znát k nástupu dětí zpět do školy, máte uvedeno výše. Případné dotazy směřujte pouze na vedení školy v době od 8:00 do 15:00 hod. (tel. kontakty: sekretariát školy  581 675 412, ZŘŠ pro I. st. 778 425 545).

Share Button

Výsledky devátého týdne projektu – Krokoměry ve škole, díl VIIII.

S krátkou vánoční přestávkou přináším výsledky z posledního soutěžního týdne projektu, kdy byly porovnávány výsledky v pomyslné soutěži mezi žáky naší školy, ZŠ Hranice a ZŠ Poděbrady.
Krokoměry Garmin budou mít žáci zapůjčeny i nadále až do prvních týdnů v lednu (když COVID opatření dovolí). Poté je na nějakou dobu vrátí do Olomouce. Po vyhodnocení všech výsledků se projekt zopakuje v jarních měsících ještě jednou.

Číst dále ›

Share Button

Krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020
do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální
podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly

Share Button

Přihlašování obědů v lednu

„Vážení rodiče,
přihlašování obědů v lednu bude probíhat tak jako doposud:

 • INKASO – žáci platící stravné inkasem z účtu budou mít automaticky přihlášené obědy na každý den, kdy se mají účastnit presenční výuky ve škole. Nezapomínejte dětem obědy odhlásit, pokud jsou nemocné nebo nejdou na oběd.
 • HOTOVOST – žáci si musí obědy nahlásit (telefon, internet, box, osobně v kanceláři), i když mají na kontě dostatek peněz.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovanou stravu, ale musí si ji nahlásit bez ohledu na způsob platby. Je možný výdej pouze balené stravy (jídlonosič, krabička s doplatkem 10 Kč).

Zatím ještě nevíme, jaká opatření budou v lednu platit, ale v souladu se školou budeme podle těchto zásad operativně objednávky obědů upravovat. Pokud by došlo znovu k uzavření škol, budou mít všechny děti obědy odhlášené.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021.

Školní jídelna Hranice“

Share Button

Platba za ŠD a kroužky

Z rozhodnutí ředitele se úhrada školní družiny z období úplného uzavření školy přesunuje na leden 2021. Děti tak mají zaplacenu družinu do konce prvního pololetí tohoto školního roku.

Platba za kroužky prvního pololetí byla dětem převedena do zůstatků třídních fondů.

Share Button

Krokoměry – VIII. díl

Výsledky osmého týdne projektu
Předposlední soutěžní týden se zapůjčenými krokoměry Garmin sliboval napínavou bitvu v jednotlivých třídách i mezi školami. Blížící se konec sledované soutěže v kombinaci se slíbenými drobnými dárečky byly dostatečnou motivací to s kroky pořádně rozjet. Na výsledcích bylo i zřejmé, kdo právě chodí do školy a kdo je doma.
I když oficiální soutěž skončí za týden, tak žáci budou mít krokoměry zapůjčeny i nadále. K jejich vrácení a vyhlášení výsledků dojde v průběhu ledna. Číst dále ›

Share Button

Krokoměry – VII. díl

Výsledky sedmého týdne projektu
Sedmý týden výzkumu přinesl řadu zajímavých výsledků a pár nových jmen na pomyslných stupních vítězů.
První místo získal a opět potvrdil svou neskutečnou „krokovací formu“ Tomáš Chalánek ze 7.B (178 660 ). Na druhé místo „dokrokovala“ Maruška Březíková 6.D (136 253). Třetí místo obsadila Adéla Rumianová 6.B (124 850). Za zmínku stojí i Jaroslav Navrátil 6.A (99 082), který si došel pro krásné čtvrté místo.
V soutěži všech zapojených tříd vyhrála stejně jako minulý týden naše 7.B s průměrem 94 571 kroků na žáka ve třídě. Druzí byli žáci ze třídy 6.D (87 197). Třetí příčku obsadila třída 6.C (76 064). Číst dále ›

Share Button
Top