Informace k návratu žáků do školy od 30. 11. 2020

Žáci I. stupně

  • I. stupeň se vrací do školy od 30. 11. 2020 (povinná prezenční výuka )
  • výuka dle rozvrhu platného pro školní rok 2020/2021 ( v Tv a Hv se bude probírat učivo jiných předmětů, které v rámci distanční výuky nebylo možné odučit, za příznivého počasí bude zařazován i pobyt na čerstvém vzduchu)
  • prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – výuka AJ v rámci celé třídy
 • ranní vstup žáků do školy bude probíhat dle harmonogramu, žáky si vyzvedává vyučující:
 • 1. a 2. třídy pokračují v zavedeném systému od  18.11.
 • 3.AB sraz ve dvoře v 7:40
 • 3.CD sraz před budovou I.st. v 7:45
 • 4.AB + 5.D sraz ve dvoře v 7:50
 • 4.CD sraz před budovou I.st. v  7:55
 • 5.ABC sraz u bočního vchodu od Alberta v 7:50
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat ve třídě
 • stravování ve ŠJ bude probíhat po skončení vyučování (ti, co navštěvují ŠD, budou chodit na oběd v rámci daného oddělení)
 • kontrola přihlášení obědů je v plné kompetenci zákonných zástupců
 • žáci budou mít denně 2 – 3 čisté roušky(povinnost nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole)
 • vstup  třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech (vyzvedávání žáků k lékaři nebo ze ŠD bude probíhat před budovou školy)

Žáci II. stupně

 • povinná prezenční výuka pro žáky 9. ročníku ve škole
 • pro žáky 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu: od 30. 11. prezenční výuka pro 6. ABCD a 7. D, od 7. 12. prezenční výuka pro 7. ABC a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, proto je nutné, aby měli na každý den 2 – 3 čisté roušky
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, je zakázán zpěv a sportovní činnosti, místo těchto hodin zařadí vyučující aktivity dle potřeby, odpolední výuka odpadá
 • výuka jazyků bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut 
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy: žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny: 
 • 9. ročník vstup v 8:00 u bočního vchodu od Alberta
 • 6. ročník vstup v 7:50 u hlavního vchodu
 • 7. ročník vstup v 7:50 u hlavního vchodu
 • 8. ročník vstup v 8:00 u hlavního vchodu
 • stravování: pro prezenční výuku dle rozpisu v jídelně, pro distanční výuku pouze odběr s sebou, oběd je nutno si každý sám přihlásit
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech  (případné vyzvedávání žáků rodiči bude probíhat před budovou školy)

ŠD

 • žáci přicházejí do ranní družiny pouze přes “Červenou budovu”, budou rozděleni podle ročníků
 • žáci nebudou chodit do šatny, budou se přezouvat a převlékat v oddělení /platí i pro ranní družinu /
 • rozdělení do jednotlivých oddělení ŠD dle ročníků následovně:

1.A + 1.B  p.vych. Pekárová umístění v  Medvíďatech

1.C + 1.D  p.vych. Lánová umístění v  Myškách

2.A + 2.D  p.vych. Kutáková     umístění v   Žabkách

2.B + 2.C  p.vych. Bušinová     umístění ve Slůňatech

3.B + 3.D  p.vych. Kubíčková   umístění v   Koťatech

3.A + 3.C  p.vych.    Veličková umístění      Smajlíci /budova I.st. tř. 3.C/

 • obědy dle rozpisu jednotlivých oddělení
 • vyzvedávání dětí podle potřeb rodičů v jednotlivých odděleních,  ve kterých jsou umístěny

Vše důležité, co potřebujete znát k nástupu dětí zpět do školy, máte uvedeno výše. Případné dotazy směřujte pouze na vedení školy v době od 8:00 do 15:00 hod. (tel. kontakty: sekretariát školy  581 675 412, ZŘŠ pro I. st. 778 425 545).

Share Button

Krokoměry – V. díl

Sledování počtu kroků u žáků se přehoupnulo do dalšího týdne. Jaký byl ten uplynulý? V soutěži škol opět vyhrála ZŠ Vsetín s 66 411 kroky. Druhé místo opět obsadila NAŠE škola s 55 116 kroky, což je už jen nepatrný náskok na školu na třetím místě tj. ZŠ Poděbrady s 53 915 kroky. Číst dále ›

Share Button

Vánoční hvězdy 2020

Vážení rodiče,
naše škola se již tradičně zapojí do prodeje vánočních hvězd pro sdružení Šance Olomouc. Tuto rostlinu, která již neodmyslitelně patří k té pravé sváteční atmosféře, budeme prodávat za 100,- Kč. Výtěžek z prodeje poputuje na oddělení dětské hemato- onkologie při FN Olomouc. Pokud budete mít zájem, dejte vědět třídním učitelkám nebo učitelům. O termínu doručení květin budeme předem informovat.
Věříme, že Vám ve Vašich domovech navodí v tuto náročnou dobu pravou vánoční pohodu.
Share Button

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Pro žáky 1. a 2. ročníků se obnovuje povinná prezenční výuka ve škole, pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních třídách žáků (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat, je však možné uskutečňovat venkovní aktivity a realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.  Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.  Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Share Button

Náramky Garmin ve škole, 4. týden

Další období „našeho krokování“ za námi, tentokrát přináším statistiky/ohlédnutí za čtvrtým týdnem.
Nelze nevyzdvihnout našeho školního rekordmana, kterým se i v tomto týdnu stal: Tomáš Chalánek, z třídy 7.B. Ten dokázal svůj – školní dosavadní rekord ještě navýšit a celkem nachodil 106 125 kroků/týden. Druhým nejlepším se v absolutním pořadí stal žák 6.A Jaroslav Navrátil se 101 651 kroky. Třetí příčku obsadila s krásným výsledkem: 95 677 kroků, Klárka Šuláková za třídu 6.D. Číst dále ›

Share Button

Náramky Garmin ve škole, díl III.

Máme za sebou již třetí týden projektu. V tuto chvíli již žáci ve svých profilech vidí nejen své počty kroků, ale i počty kroků svých spolužáků ve třídě. Pro větší motivaci mají přehled o průměrném počtu kroků na žáka i ve všech třídách zapojených do projektu. To je celkem 18 tříd. A aby toho nebylo málo, průměrné počty kroků na žáka se porovnávají i mezi školami. Číst dále ›

Share Button

I PŘES KORONAVIRUS PROJEKT SONIAA POKRAČUJE

Krokoměry ve škole, díl I.
V tomto školním roce 2020/2021 pokračuje naše škola v celorepublikovém projektu SONIIA. Cílem projektu je sledování pohybové aktivity a sedavého chování žáků českých základních škol. Letošní rok díky mimořádným opatřením slibuje zajímavé výsledky. Každý žák zapojený do projektu dostal z Fakulty tělesné kultury v Olomouci zapůjčený fitness náramek s krokoměrem. Zapůjčený náramek museli žáci spárovat s mobilní aplikací Garmin Connect a následně provést registraci v aplikaci Fitrockr. Tam si již porovnávají své počty kroků s dalšími třídami ve škole a s dalšími zapojenými základními školami, například v Poděbradech nebo Vsetíně.

Číst dále ›

Share Button

Omezení provozu celé školy od 14. 10. – 1. 11. 2020

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Povinná distanční výuka bude probíhat podle pokynů třídních učitelů a vyučujících.

Provoz školní jídelny bude zachován. Obědy jsou automaticky odhlášené, pokud bude mít žák zájem tento si odebrat do jídlonosičů, musí si ho individuálně objednat a odebrat. Informace ohledně školní jídelny na webových stránkách: https://jidelnahranice.cz/

Ošetřovné – škola prozatím nebude vystavovat žádné potvrzení: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Share Button

Výzkumný projekt s Fakultou tělesné kultury UPOL

Když můžou být procházky v TV (nakonec i) zábavou!
Spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc a výzkum, na kterém se naše škola může podílet.
Projekt ve kterém sledujeme pohybovou aktivitu (PA) žáků 6. a 7. tříd pomocí náramků Garmin Vivofit 4.
Žáci tyto náramky budou nosit 2 měsíce. Díky přesahu, který tento projekt bude mít i v hodinách INF si žáci budou moct porovnat úroveň své PA se svými spolužáky a žáky z jiných zapojených škol pomocí výzev v aplikaci FITROCKR.
…každý krok se počítá! Tak držte nám palce✊

Číst dále ›

Share Button

Pasování na školáka v ŠD

Naši noví prvňáčci už chodí celý měsíc do školy. Seznamují a osvojují si pravidla a správné chování v družině.
Ve středu 30.9. proběhlo slavnostní “ Pasování na školáka – malého piráta „.

Fotogalerie: zde

Share Button
Top