Krásné prázdniny

Děkujeme všem žákům za to, že zvládli útrapy tohoto nelehkého mimořádného školního roku. Přejeme hodně sluníčka, odpočinku a zábavy během prázdnin.  Všem deváťákům držíme palce, ať se jim líbí a dobře daří na střední škole a na všechny ostatní se moc těšíme v září.

Vedení školy

Share Button

Nábor členů do pěveckého sboru Cantabile

Chceš se zlepšit ve zpěvu, poznat nové kamarády, naučit se něco nového, podívat se na zajímavá místa nebo i vycestovat do zahraničí? Přidej se do Cantabile.

Bližší  info: zde

Share Button

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. ČERVNA 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 mění následující:
Žáci nemusí během výuky ve třídách mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.

Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává povinnost nosit respirátor nebo roušku.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).

Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Share Button

Doplnění členů Školské rady

V souvislosti se jmenováním nové Školské rady při Základní škole Hranice, Tř. 1. máje a v souladu s volebním řádem Školské rady proběhla volba členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků s tímto výsledkem: Michal Gerla – 142 hlasů, Filip Hradil – 178 hlasů, Michaela Palová – 262 hlasů, Lukáš Rejzek – 249 hlasů. Novými členy se tedy na základě hlasování stávají Michaela Palová a Lukáš Rejzek.

Vedení ZŠ 1. máje Hranice

Share Button

Přihlašování obědů ve školní jídelně

Připomínáme nutnost individuálního přihlášení obědů na každý den. Obědy nejsou automaticky pro všechny přihlášené.

Share Button

Informace o provozu školy od 24. 5. 2021

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • žáci 2. stupně vstupují idividuálně do budovy školy a jdou přímo do učebny
 •  homogenita tříd a skupin není povinná, vyučuje se podle platného rozvrhu, v běžných skupinách jazyků i TV
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost žáků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení,
 • po příchodu do školy se žáci ve třídě povinně přezouvají, boty si nechají ve třídě
 •  protiepidemická pravidla zůstávají stejná jako doposud – zejména povinnost testování, dezinfekce ruk, nošení ochrany dýchacích cest.

Provoz školní jídelny:
– rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
– u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení

– každý si musí oběd přihlásit

Share Button

Nábor chlapců do házené

Hledáte pro svého syna ve věku 10-12 let sport, který má v Hranicích tradici? Dejte ho na Házenou.

Házená je všestranný sport. Spojuje v sobě prvky sportovních her, atletiky, gymnastiky a kontaktního sportu. Tréninky jsou čtyřikrát týdně. Zájemci volejte panu trenérovi Radimu Sixtovi telefon 774 191 199.

Share Button

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni v týdnu od 17. 5. probíhá ještě  výuka rotačním systémem – 7. ABC a 9. ročník se učí prezenčně ve škole, 6., 8. ročník a 7. D distančním způsobem
  • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (platí i pro ŠD), provoz školy se tak vrací do běžného provozu včetně odpolední výuky na 2. stupni, kroužků a nepovinných předmětů
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (1x týdně na 1. stupni, 2x týdně na 2. stupni), nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, test se provede v den jeho příchodu
  • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob
  • na hromadném vyzvedávání žáků ve dvoře školy i před školou v určeném čase se domluví TU přímo se třídou
  • šatny stále v provozu nebudou, žáci se přezouvají ve třídě

 

 

Share Button

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. května

 • obnovení povinné prezenční výuky v režimu rotačním, tzn. třídy se střídají po týdnu ve škole a doma
 • od 10. 5. prezenční výuka pro 6. ABCD7. D a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • od 17. 5. prezenční výuka pro 7. ABC a 9. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci se budou povinně 2x týdně ve škole testovat (v pondělí a ve čtvrtek)
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu kromě odpolední výuky, která odpadá
 • výuka jazyků ve všech ročnících  i TV 8. a 9. tříd bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech, během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy – žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny:

Číst dále ›

Share Button

Vyzvednutí písemného vyrozumění o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

přijďte si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok)  na sekretariátu školy v termínu od  6.5. do 12. 5. 2021 (7.30 – 15:30.00hod.) Občanský průkaz s sebou!

Děkujeme.

Share Button
Top