V pondělí 5. 2. nás v okresním kole anglické konverzační soutěže mezi třinácti dalšími
účastníky kategorie IA skvěle reprezentovala ELENA ZÁPOTOCKÁ ze 7.C, která ve velké
konkurenci získala 1. místo. Prokázala tak skvělé poslechové dovednosti, znalosti užití
angličtiny a konečně také zvládla povídání na vylosované téma a rozhovor s porotou.
Navázala tak na loňské prvenství Michala Štefana v kategorii IIA. Jazyky nám zkrátka jdou!
Elence gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.