Vážení rodiče,

dovolte nám Vás informovat, že zaměstnanci Základní školy Hranice, Tř. 1. máje se  připojují k výstražné jednodenní stávce 27. listopadu 2023. Škola bude pro žáky uzavřena, stejně tak jako školní družina, výuka nebude probíhat.

Jaké důvody nás vedly připojit se k této stávce? 

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na našich dětech. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Nedostatek finančních prostředků ve škole by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. Zejména jazyků se tento krok dotkne nejvíce. Znamená to především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Tím pádem se bude opět učit starými metodami, kdy učitel stojí před žáky a vypráví nebo vysvětluje, komunikace jde pouze jedním směrem od učitele k žákům. Práce žáků ve skupinách a možnost vlastního rozvoje je ta tam.

Dalším bodem je zvyšování počtu žáků ve třídách, nárůst na počet 30. S tím je spojeno následné propouštění učitelů, omezování volitelných předmětů a možná i likvidace malotřídek. O nějakém individuálním přístupu k žákům už vůbec nemůže být řeč.

Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nemožnost se takovým dětem věnovat v rozsahu, který jim pomůže danou látku zvládnout. 

Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Uklízečky a školníci budou zvažovat odchod na jiná pracovní místa. Ve svém důsledku to může mít vliv na čistotu a hygienu ve školách.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Vážení rodiče, věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků. Jde tu především o Vaše děti!

zaměstnanci ZŠ Hranice, Tř.1.máje, přísp.org.