V pasti se ocitli mladí herci z dramatického kroužku Fimfárum. Zadali si svou roli, kterou chtějí hrát a pak společnými silami vymysleli scénář pohádky. Každý herecký hrdina se postupně dostal do nesnází, proto pohádka dostala název V pasti.

 První polovina mladých talentů předvedla svůj herecký výkon ve středu 10.5. dětem 

ze školní družiny a svým rodičům. Druhá polovina herců na své představení ještě čeká.