Ve čtvrtek 9. 5. 2024 se dívky devátých ročníků v rámci občanské výchovy a pracovních činností podívaly do Ekoltesu v Hranicích. Zde si pro naše děvčata připravili zajímavou přednášku o odpadu, recyklaci a významu třídění. Také jim ukázali přímo nějakou techniku a různé části sběrného dvora. Na závěr si dívky vyzkoušely správně vytřídit připravený odpad. 

                                                                                                Zapsala Natálie Tomečková z 9.D