Dne 5. března 2024 se žáci 9. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze do německého
koncentračního tábora v Osvětimi.
Prohlídka s průvodcem obsahovala návštěvu tábora Auschwitz I a Auschwitz II (Birkenau).
Exkurze je vhodným doplněním učiva dějepisu pro 9. ročník, kdy se žáci seznamují s tématem
holocaustu. Vytvoří si tak vlastní obraz o koncentračních táborech, na vlastní oči vidí to, o
čem ve škole slyší. Zažijí tíživou atmosféru onoho místa. V hodinách dějepisu jsou žáci
dopředu seznámeni s tím, co je čeká a co uvidí. Následně po exkurzi nastává živá diskuze o
zažitých pocitech, zajímavostech a příbězích, se kterými nás průvodci seznámili.

Velké poděkování patří městu Hranice, které přispělo žákům na dopravu svého grantového
programu.