Říjen na naší škole byl plný výletů a akcí. Páťákům probíhal záchranně-branný kurz plavání,
žáci šestých tříd se vydali do muzea J. A. Komenského v Přerově a ještě si na dopravním hřišti
prověřili své znalosti. Sedmáci se vydali do Archoskanzenu Modrá a do Živé vody a věříme, že si
exkurzi také užili. Deváté třídy se šly podívat na promítání historického dokumentu o zachránci dětí
v době druhé světové války Nicholasi Wintonovi. Sám uvaděč znal Nicholase a účastnil se natáčení
dokumentu.
Tento měsíc se také neobešel bez sportu. V turnaji v minifotbale jsme získali krásné třetí
místo a holky si na okresním kole přespolního běhu vybojovaly také třetí místo.
Uspořádali jsme školní kolo v piškvorkách ve dvou kategoriích.
Celý říjen nás na druhém stupni provázela nástěnka 9. B. Hlavním tématem byl kvíz „Poznej
svého učitele“. Ti nejlepší obdrželi sladkou odměnu a věříme, že se nástěnka líbila.
Poslední říjnový týden si žáci a učitelé zpříjemnili Haloweenem. Děti i učitelé přišli
v různorodých kostýmech a dnem je provedly aktivity spojené s tímto svátkem. Děti se dozvěděly
spoustu nových informací a den si náramně užily.
Za tento měsíc jsme toho stihli opravdu dost a těšíme se na další.

Žákyně 9. B