Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si opět pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové. Vše probíhalo v pohodové atmosféře, všichni byli ušetřeni nepříjemného čekání, jako tomu bývalo v letech minulých, a zbyla i spousta času na příjemné povídání. Výsledky zápisu budou zveřejněny v průběhu týdne na našich webových stránkách pod přidělenými kódy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si pak rodiče osobně vyzvednou v termínu od 9. 5. do 15. 5. 2023 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy.                  / Občanský průkaz s sebou! /

A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

                                                                                                                            Vedení školy ZŠ 1. máje