A je to tady! Začal nový školní rok 2023/2024. Nejvíce se do školy určitě těšili prvňáčci. Čekalo je slavnostní uvítání v jídelně  školy a potom už hurá do lavic, kde se žáčci seznámili se svými třídními učitelkami.

Na sestříhané video ze slavnostního dne se můžete podívat na školním instagramu: https://www.instagram.com/p/CwxRkHRMYS5/

nebo facebooku: https://www.facebook.com/reel/314814864378306

Ať se nám všem školní rok vydaří !