Vážení rodiče,
pokud máte zájem o zařazení dítěte do školní družiny na školní rok 2023/2024 odevzdejte žádost o přijetí do ŠDna nový školní rok.


Žádost si stáhnete z webových stránek naší školy / zsmaje.cz / sekce školní družina
a odevzdejte, zašlete emailem na adresu zsmaje@zsmaje.cz nejpozději do 17. 6. 2023 na sekretariát školy,

Rodiče prvňáčků tyto žádosti vyplňovali v dubnu při zápisu do školy.

O vyrozumění zařazení či nezařazení žáka do ŠD na šk. r. 2023/24 se můžete informovat telefonicky v termínu od 26. – 29. 6. 2023 / tel. 581 675 411 / .

Pozor! Žádost není přihláška. Přihláška platí pouze na jeden školní rok.

Od 29.8. – 1. 9. 2023 od 8:00 – 16:00 můžete u vychovatelek ŠD vyzvednout zápisní lístek do školní družiny na školní rok 2023/24, pro žáky zařazené do ŠD, kteří podali žádost. / platí pro všechny/

Řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek je podklad pro zapsání žáka od 4. září 2023 do ŠD.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy v sekci družina.