Vážení strávníci,
Školní jídelna Hranice změní v srpnu 2023 bankovní účet. Účet u České spořitelny bude
zrušen a nově budeme používat účet u Komerční banky. Žádáme tímto strávníky, kteří platí
stravné inkasem z účtu, aby si od září 2023 (v červenci ještě proběhne inkaso za červen na
účet ČS) povolili na svém účtu inkaso z nového účtu č. 45737831/0100. Na tento účet můžete
také posílat platby pro dobití Vašich účtů (nutné uvést správný variabilní symbol).

Omlouváme se Vám za komplikace, ale k tomuto kroku jsme přistoupili ve snaze o úsporu
prostředků školní jídelny.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Eva Lukášová – ředitelka Školní jídelny Hranice