Přihlašování obědů ve školní jídelně

Připomínáme nutnost individuálního přihlášení obědů na každý den. Obědy nejsou automaticky pro všechny přihlášené.

Share Button

Informace o provozu školy od 24. 5. 2021

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • žáci 2. stupně vstupují idividuálně do budovy školy a jdou přímo do učebny
 •  homogenita tříd a skupin není povinná, vyučuje se podle platného rozvrhu, v běžných skupinách jazyků i TV
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost žáků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení,
 • po příchodu do školy se žáci ve třídě povinně přezouvají, boty si nechají ve třídě
 •  protiepidemická pravidla zůstávají stejná jako doposud – zejména povinnost testování, dezinfekce ruk, nošení ochrany dýchacích cest.

Provoz školní jídelny:
– rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
– u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení

– každý si musí oběd přihlásit

Share Button

Nábor chlapců do házené

Hledáte pro svého syna ve věku 10-12 let sport, který má v Hranicích tradici? Dejte ho na Házenou.

Házená je všestranný sport. Spojuje v sobě prvky sportovních her, atletiky, gymnastiky a kontaktního sportu. Tréninky jsou čtyřikrát týdně. Zájemci volejte panu trenérovi Radimu Sixtovi telefon 774 191 199.

Share Button

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, na 2. stupni v týdnu od 17. 5. probíhá ještě  výuka rotačním systémem – 7. ABC a 9. ročník se učí prezenčně ve škole, 6., 8. ročník a 7. D distančním způsobem
  • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (platí i pro ŠD), provoz školy se tak vrací do běžného provozu včetně odpolední výuky na 2. stupni, kroužků a nepovinných předmětů
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (1x týdně na 1. stupni, 2x týdně na 2. stupni), nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, test se provede v den jeho příchodu
  • ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
  • při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob
  • na hromadném vyzvedávání žáků ve dvoře školy i před školou v určeném čase se domluví TU přímo se třídou
  • šatny stále v provozu nebudou, žáci se přezouvají ve třídě

 

 

Share Button

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. května

 • obnovení povinné prezenční výuky v režimu rotačním, tzn. třídy se střídají po týdnu ve škole a doma
 • od 10. 5. prezenční výuka pro 6. ABCD7. D a 8. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • od 17. 5. prezenční výuka pro 7. ABC a 9. ABC. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • žáci se budou povinně 2x týdně ve škole testovat (v pondělí a ve čtvrtek)
 • žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole
 • výuka bude probíhat podle platného rozvrhu kromě odpolední výuky, která odpadá
 • výuka jazyků ve všech ročnících  i TV 8. a 9. tříd bude probíhat po třídách, žáci se nebudou dělit do skupin
 • sportovní činnosti se mohou konat ve vnějších prostorech, během dne bude zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle počasí (doporučujeme přizpůsobit oblečení)
 • větrání tříd bude probíhat 5 minut mezi hodinami, uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut
 • žáci nebudou vstupovat do šaten, půjdou rovnou do třídy (doporučujeme nosit přezůvky)
 • vstup do školy – žáky si osobně vyzvedne vyučující 1. hodiny:

Číst dále ›

Share Button

Vyzvednutí písemného vyrozumění o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

přijďte si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí (nepřijetí, odkladu školní docházky o jeden rok)  na sekretariátu školy v termínu od  6.5. do 12. 5. 2021 (7.30 – 15:30.00hod.) Občanský průkaz s sebou!

Děkujeme.

Share Button

Poděkování

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové. Vše probíhalo v pohodové atmosféře, rodiče a jejich děti byli ušetřeni nepříjemného čekání, jako tomu bylo v letech minulých, a zbyla i spousta času na příjemné povídání. Velké poděkování patří i těm pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na samotném průběhu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si rodiče osobně vyzvednou v termínu od 6. 5. do 12. 5. 2021 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. / Občanský průkaz s sebou! /

A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

                                                                                                            Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button

Oznámení o přijetí pro šk. r. 2021-22

Oznámení o přijetí 

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům: Číst dále ›

Share Button

Oznámení o nepřijetí, udělení odkladu a přerušení správního řízení

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok nebo řešení předčasného nástupu do školy a oznámit nepřijetí níže uvedeným uchazečům: Číst dále ›

Share Button

Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. se žáci 1. stupně začnou do škol vracet v rotační formě – každý žák bude jeden týden přítomen ve škole (výuka prezenční) a následující týden se pak bude vzdělávat distančním způsobem.

Rotační princip celých tříd bude spuštěn následovně:

 • Od 12. 4.  nastupují do školy – 1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD
 • Od 12. 4.  mají distanční způsob výuky – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC
 • Po týdnu nastává rotační výměna (takže od 19. 4. – 1. AC, 2. AC, 3. AC, 4. AC, 5. AC ve škole,  1. BD, 2. BD, 3. BD, 4. BD, 5. BD – distanční výuka)

Číst dále ›

Share Button
Top