Mozaikové tvoření  z PET víček

Naši každoroční družinovou akci – mozaiku z PET víček, přerušil na nějaký čas covid. Stejně, jako spoustu
vašich  oblíbených aktivit. Letos nám ve skládání mozaiky nic nebránilo a mohli jsme se s chutí pustit do práce. Ne nadarmo se říká: “S chutí do toho a půl je hotovo.”
Do mravenčí práce se pustilo šest oddělení školní družiny STONOŽKA při ZŠ. 1. máje Hranice.
Samozřejmě ne najednou, ale postupně podle návrhu nakresleného dětmi. Jistě vás zajímá, co za obrázek
děti  skládaly. Naše téma pro letošní školní rok je  “Ten umí to a ten zas tohle”, nabídl se větrný mlýn.
Nedaleko Hranic, v obci Partutovice, se také jeden větrný mlýn nachází. Chystáme se tam s dětmi na výlet.

 

Share Button

Oznámení o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s § 66, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/udělit odklad, přerušit správní řízení z důvodu řešení odkladu povinné školní docházky na jeden školní rok a oznámit nepřijetí ve školním roce 2022/2023 v Základní škole Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Oznámení o přijetí pro šk.r.2022-2023

Oznámení o nepřijetí, přerušení správního řízení pro šk.r.2022-2023

Share Button

Zápis do 1. tříd 2022

Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Zápis dětí do prvních tříd formou elektronického rezervačního systému si opět pochvalovali nejen rodiče, ale i pedagogové. Vše probíhalo v pohodové atmosféře, všichni byli ušetřeni nepříjemného čekání, jako tomu bylo v letech minulých, a zbyla i spousta času na příjemné povídání. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky si rodiče osobně vyzvednou v termínu od 2. 5. do 5. 5. 2022 /7.00 – 15.30 hod./ na sekretariátu školy. / Občanský průkaz s sebou! /
A v září se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky.

Vedení školy ZŠ 1. máje

Share Button

Velikonoční pečení

V úterý před velikonočními prázdninami vyměnili žáci z 6.D a 8.D učebnice za slušivé zástěrky a vydali se do školní kuchyňky upéct tradiční velikonoční jidáše. O tom, že to bude chuťovka, nasvědčovalo perfektně vykynuté těsto, které se pod rukama našich pekařek a pekařů měnilo ve spirály, stočence a copy- jako symbol provazu.
Moc jsme si společnou práci užili a tešíme se zase na příště.
Přejeme všem krásné Velikonoce!
Share Button

Kavárna Májová ☕️🍪 a konzultační den

Děkujeme žákům z 8.D za to, jak rodičům zpříjemnili čas strávený ve škole v podobě výtečného štrůdlu a kafíčka. Příští konzultace opět otevřeme a něco dobrého zase upečeme. 🧁Tak se za námi určitě zastavte.

 

 

Share Button
Top