Výlet na Zbrašov

Výlet na Zbrašov

 Děti z kroužku Zálesáček si vyšly na výlet na Zbrašov.  Cestu lesem si krátily hledáním otázek s přírodovědnou tématikou. Na hřebeni byly nádherné výhledy do okolí. Prohlédly si ohrady s koňmi, ovečkami a sněhově bílou lamou. Plaché stádo daňků z vedlejší...

Žádost o zařazení do školní družiny

Vážení rodiče,pokud máte zájem o zařazení dítěte do školní družiny na školní rok 2023/2024 odevzdejte žádost o přijetí do ŠDna nový školní rok. Žádost si stáhnete z webových stránek naší školy / zsmaje.cz / sekce školní družinaa odevzdejte, zašlete emailem na...
NÁVŠTĚVA POLSKÉ ŠKOLY Z PARTNERSKÉHO MĚSTA KONSTANCIN-JEZIORNA

NÁVŠTĚVA POLSKÉ ŠKOLY Z PARTNERSKÉHO MĚSTA KONSTANCIN-JEZIORNA

Díky dlouholeté spolupráci měst Konstancin-Jeziorna a Hranice jsme mělimožnost přivítat na naší škole polské žáky a jejich učitele. Celý týden jsmepoznávali Hranice a další zajímavá místa v okolí. Vydali jsme se k Hranicképropasti, navštívili Zbrašovské aragonitové...
Májové tvoření

Májové tvoření

Sobota v naší škole patřila více než stovce dětských výtvarných talentů. 13. května totiž proběhl osmý ročník výtvarné soutěže Májové tvoření. A jak to všechno probíhalo? V 9 hodin se v sále u uvítání sešlo 104 dětí z regionálních základních škol.( 1. Máj,...
Dramatický kroužek Fimfárum

Dramatický kroužek Fimfárum

 V pasti se ocitli mladí herci z dramatického kroužku Fimfárum. Zadali si svou roli, kterou chtějí hrát a pak společnými silami vymysleli scénář pohádky. Každý herecký hrdina se postupně dostal do nesnází, proto pohádka dostala název V pasti.  První polovina...